Privaatsusreeglid

Käesolev dokument määratleb MTÜ Vanamõisa Küla käsutuses olevate kliendiandmete töötlemise eesmärgid, koosseisu, töötlemise ning salastatuse.

Kes on klient?
Isik, kes külastab MTÜ Vanamõisa Küla kodulehte ja kontakteerub meiega vabaõhukeskus.ee kontaktivormi kaudu.

Mis on kliendiandmed?
Kliendiandmed on igasugune info, mis on MTÜ Vanamõisa Küla-l oma kliendi kohta teada (nt kliendi nimi, kontaktandmed, teenused, mida ostetakse).

Mis on kliendiandmete töötlemine?
Kliendiandmete töötlemine on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (sh kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, kasutamine, edastamine, kustutamine ja hävitamine).

Kes on kliendiandmete töötleja?
Kliendiandmete töötleja on MTÜ Vanamõisa Küla.

Kes on kolmas isik?
Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole klient ega kliendiandmete töötleja.

Töödeldavate kliendiandmete koosseis
MTÜ Vanamõisa Küla kogub kliendiandmeid järgmises koosseisus:
nimi;
telefoninumber
e-mail
Kõiki kliendi poolt edastatud andmeid  on MTÜ Vanamõisa Küla-l õigus salvestada kõigi sidevahendite (nt. arvutivõrgu) teel. Seaduses sätestatud alustel on MTÜ Vanamõisa Küla-l õigus töödelda kliendi kohta käivaid andmeid, mida ei ole käesolevas Nõusolekus nimetatud.

Milline on kliendiandmete töötlemise eesmärk?
MTÜ Vanamõisa Küla töötleb kliendiandmeid selleks, et kontakteeruda kliendiga vastavalt kliendi poolt saadetud päringule ja teha talle soovitud pakkumine.

Millistel juhtudel MTÜ Vanamõisa Küla avaldab kliendiandmeid?
Kliendiandmed on salajased, neid ei väljastata ning neile ei võimaldata Kolmandate isikute poolt ligipääsu, ilma Kliendi eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel.

Kuidas muuta oma kliendiandmeid ja taotleda nende töötlemise lõpetamist?
Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, pöördudes meie poole info [at] kodukyla.ee

Isikuandmete töötlemise kord
Meie firma töötleb Kliendi: ees- ja perekonnanime, telefoninumbrit, e-maili.
Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist, sulgemist või kustutamist, va juhul, kui seadus sätestab teisiti.
Kõiki isikuandmeid puudutavate küsimuste korral on Kliendil õigus saata meile e-kiri info [at] kodukyla.ee või helistada numbril +372 51 40 761

Kust saab täiendavat infot kliendiandmete töötlemise kohta?
Kui soovite oma kliendiandmete töötlemise kohta põhjalikumat selgitust kirjutage e-posti aadressil  info[at]kodukyla.ee Vastame Teie kirjadele tööpäeviti kella 09.00-17.00ni.